Zpracování příručky HACCP

Nabízím jednoduché a věcné zpracování příručky HACCP (plánu kritických bodů) a díky velmi dobré znalosti problematiky na základě vzdělání a praxe zaručuji kvalitu nabízených služeb. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a zpracovávám příručku dle aktuálních potřeb daného provozu.

Absolvoval jsem studium v daném oboru se zaměřením na bezpečnost potravin, analýzu nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů.

Oblasti poradenství a zpracování systému kritických kontrolních bodů se věnuji již od roku 2007. Jako OSVČ pracuji od roku 2010.


Vzdělání

  • Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotně sociální, Ústav ochrany veřejného zdraví
    Obor: Ochrana veřejného zdraví
  • Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Ústav ochrany veřejného zdraví
    Obor: Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Praxe

  • Praxe v rámci studia na Krajské hygienické stanici (odbor hygieny práce, hygieny výživy a PBU, obecné a komunální hygieny, hygieny dětí a mladistvých a odbor protiepidemický)
  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, fyziologie a psychologie práce
  • Analýza rizik a zpracovávání kritických kontrolních bodů pro restaurační zařízení
  • Praxe v rámci specializačního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie na Krajské hygienické stanici Středočeského kra­je

V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.