Legislativa

  • Zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, v plném znění zákona 456/2004 Sb.
  • Vyhláška č. 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění pozdějších předpisů 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb.
  • Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 o potravinovém právu a článek 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin