Služby

Nová příručka HACCP

 • zpracování a vytvoření příručky HACCP pro hotely, restaurace, penziony, horské chaty, bary, bistra, kavárny, cukrárny, domovy pro seniory, domovy pro mládež, kempy, školní jídelny, závodní kantýny, prodejny, internetové obchody a jiné provozovny
 • diagram výrobního procesu
 • analýza nebezpečí a charakteristika rizika
 • stanovení kritických kontrolních bodů
 • určení sledovaných znaků, četnosti a způsobu jejich kontroly
 • stanovení ovládacích a nápravných opatření
 • vysvětlení všech souvisejících povinností
 • tvorba sanitačního řádu
 • tvorba provozního řádu pro ubytovací služby
 • vysvětlení všech souvisejících povinností

Aktualizace příručky HACCP

 • provádění ověření a aktualizace příručky HACCP pro hotely, restaurace, penziony, horské chaty, bary, bistra, kavárny, cukrárny, domovy pro seniory, kempy, školní jídelny, závodní kantýny, domovy, prodejny, internetové obchody a jiné provozovny
 • kontrola nabízených pokrmů dle stávající příručky
 • kontrola používaných surovin dle stávající příručky
 • porovnání stávajících a nových technologických postupů přípravy pokrmů
 • případné opravy a doplnění příručky HACCP dle aktuálního stavu provozovny

Sanitační řád

 • zpracování a vytvoření sanitačního řádu pro stravovací zařízení

Provozní řád

 • zpracování a vytvoření provozního řádu pro ubytovací služby

Školení

 • školení v prevenci ergonomických rizik
 • zabezpečení školení BOZP